مقاله سقط جنین

مقاله سقط جنین

مقاله سقط جنین

چکیده مقاله:

مقاله سقط جنین : سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحلهای که زندگی نوزاد در جریان است .

یکی از موضوعات اجتماعی است که در جوامع مختلف بشری دیدگاه های مختلفی در مورد آن وجود دارد.

 

مقاله سقط جنین

مقاله سقط جنینقوانین اکثر کشورهای به دلایل مذهبی و جمعیتی سقط جنین را ممنوع دانسته

قوانین برخی دیگری از کشورها جهت پیشگیری از ازدیاد جمعیت آنرا به طور مطلق آزاد اعلام نموده برخی از کشورها

نیز با در نظر داشتن ملحوظاتی علم تا سقط جنین با سقط جنین مشروط اعلام موافقت نمودند و به زنان اجازه می دهند

در شرایط خاص و ضروری جنین خود را سقط نمایند.

این مطلب هم شاید به درد شما بخورد

تنظیم خانواده

تنظیم خانواده ، پیشگیری از آسیب وارده به مادر یا جنین یا کل جامعه ،گریز از بارداری ناخواسته،

پنهان ساختن روابط نامشروع ، تجاوز به عنف از علل شایع اقدام به سقط جنین می باشند.

در دین مبین اسلام حیات موهبت الهی است و از حقوق اساسی انسان محسوب می شود.

از دیدگاه مراجع شرعی و قانونگذاری سقط جنین تنها در جهت پیشگیری از آسیب های قطعی وارده به مادر یا جنین یا کل جامعه

جایز شمرد شده و در غیر از این مورد جرم بوده و مجازات دارد. علم تا سقط جنین

ضرورت و اهمیت طرح مساله سقط جنین در اینجا مسیله سقط جنین جهت پنهان ساختن روابط نامشروع می باشد

که امروز یکی از معضلات مهم اجتماعی در عصر حاضر گردید

و دامن گیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد

که شدت و حدت آن با توجه به بسترهای فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی متفاوت است.

بر اساس تعریف کوتاهی که در سطر بالا از سقط جنین ارایه شد می توان سه تعریف از بین متون مختلف فقهی ،حقوقی و پزشکی استخراج نمود.

مقاله سقط جنین

بر اساس متون فقهی سقط جنین بیرون آوردن غیر طبیعی جنین ،پیش از زمان طبیعی زایمان را گویند به گونهای که زنده یا قابل زیستن نباشد.

از نظر حقوقی سقط جنین اقدام به خروج غیر طبیعی حمل ،قبل از موعد طبیعی وضع حمل به وسیله مادر یا غیر او به نحوی که حمل خارج شده

از بطن مادر ،زنده نبوده و یا فاقد قابلیت زیستن باشد.

از نظر پزشکی به اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خودبخودی حمل قبل از موعد طبیعی می گویند .

بر اساس تعاریف موجود سقط جنین به ۲دسته عمدی و غیر عمدی تقسیم می شود .مقاله سقط جنین

این مقاله را نیز از دست ندهید :

سقط عمدی عبارتند از:

طبی یا درمانی و جنایی ،سقط غیر عمدی شامل طبیعی وضربه ای است .

نگرانی های اجتماعی که اکنون وجود دارد در دسته سقط های عمدی از نوع جنایی قرار دارد

در این نوع از سقط که به آن سقط غیر ایمن و ناسالم نیز گفته می شود

قطع بارداری و بیرون آوردن جنین با وسایل غیر پزشکی و غیر بهداشتی و اغلب توسط افراد غیر حرفه ای یا متخصصین بدون تعهد

در مکان های مخفی صورت می گیرد.

هدف از این نوع سقط پنهان سازی روابط نامشروع ،گریز از بارداری ناخواسته ،تجاوز به عنف می باشد .

به طور کلی می توان گفت سقط از هر نوعی که باشد تهدیدی عمده ای در جهت سلامت زنان محسوب می گردد

و بیانگر شکاف هایی در بهداشت عمومی جامعه است.

منبع 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *