09017476634 - 09050104309

خرید داروی سقط جنین

سقط تا بارداری

۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸ - siteghors

1 دیدگاه

سقط تا بارداری پایان دادن پیش از موعد به بارداری به صورت عمدی و آگاهانه به نحوی که جنین پس از خروج از رحم قابلیت زیستن نداشته باشد، از پرچالش‌ترین مسائل میان متفکران دین، فلسفه و اخلاق به شمار می‌رود.

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

در نگاه اول سه رویکرد میان محققان به چشم می‌خورد: جواز، عدم جواز و جواز سقط جنین به صورت مشروط. اما با بررسی نظرات به این نتیجه می‌رسیم که پیروان هر دسته از مبانی و مستندات یکسانی برخوردار نیستند.

سقط تا بارداری

از این رو شناخت مبانی و پیشینه‌ای که در پس هر نظریه وجود دارد و مطالعه تطبیقی آنها ضروری می-نماید. با این مطالعه دلایل تفاوت رویکرد علمای فقه و فلسفه اسلامی اعم از امامی

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

و اهل سنت با محققان و اندیشمندان غربی و نیز با یکدیگر روشن شده و نیم نگاهی به قوانین مرتبط در حقوق ایران داشته ایم. واژگان کلیدی:

جنین جنین، حق حیات، سقط جنین، اسقاط عمدی ، اجهاضواژگان کلیدی: جنین جنین، حق حیات، سقط جنین، اسقاط عمدی ، اجهاض سقط تا خرید دارو

خلاصه ماشینی:

سقط تا بارداری
سقط تا بارداری

۲ پس از قانونی شدن حق مادر برای سقط جنین تا پایـان مـاه ششـم بـارداری در ١٩٧٣ م سقط تا خرید دارو

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

در امریکا، جنبش های متعددی در حمایـت از سـقط جنـین (طـرف دار انتخـاب ) یـا مخالفـت بـا آن (طرف دار زندگی ) شکل گرفت و آثار فراوانی در این زمینه به نگارش درآمد٣.

بـا توجـه بـه عدم شباهت جنین به شخص ، هیچ راهی برای انتساب همة حقوق شخص به جنین وجود ندارد و این عمل به نظر موافقان سقط ، سقط تا خرید دارو

همان اندازه مضحک است کـه الزامـات و تکـالیف اخلاقـی بـه جنین نسـبت داده شـود. چنانچه مطابق نظر همة فقها در جـایی کـه خطـر مرگ فقط برای مادر باشد،

سقط تا بارداری

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

امکان سقط پیش از استقرار روح در جنـین بـرای نجـات جـان مـادر ضروری است . سقط تا خرید دارو

البته برخی از فقهای امامی و اهل سنت در این مورد هم به استناد رفع ضرر و حرج شدید، اگر نگهداری جنین سختی شدیدی برای مادر ایجاد کند (مثل احتمال کشته شدن )

و آبروی خانواده را در معرض خطر قرار دهد، به گونه ای که رهایی از این سختی راهـی جـز سـقط جنین نداشته باشد، اسقاط جنین نامشروع را پیش از نفخ روح یا حتی

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

پس از آن (به ویژه در حالت تجاوز) امکان پذیر دانسته اند.

Beckwith ,Francis, Defending life: سقط تا خرید دارو

a Moral and legal Case Aagainst

Abortion Choice, Cambridge University

Press, 2007. Warren, Mary Anne, “Abortion”, in A companion to bioethics, edited by Helga Kuhse and Peter Singer, B

۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۹ _ ۰۹۰۵۰۱۰۴۳۰۸

lackwell Publishing Ltd, 2009. Warren,

Mary Anne, “Abortion”, in A companion to bioethics, edited by Helga Kuhse and Peter Singer, Blackwell Publishing Ltd, 2009.

siteghors

یک دیدگاه در “سقط تا بارداری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با ما